Algemene informatie

 De pianolessen vinden op een vast afgesproken tijd plaats.

Incidenteel een les verzetten is mogelijk indien dat minimaal een week van tevoren wordt aangevraagd.

Deze les dient dan binnen vier weken ingehaald te worden.

Kosten zijn €70 per maand, met uitzondering van juli en augustus.

Het maandbedrag is gebaseerd op een schooljaar van 40 weken,

dat betekent dat het maandbedrag hetzelfde blijft, ongeacht of er vakanties of vrije dagen in vallen!

 

Wanneer de lessen tussentijds beëindigd worden vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.

De betalingsverplichting blijft voor de maand waarin de laatste les wordt gevolgd.

Het lesgeld dient overgemaakt te zijn  op de eerste dag van de maand of bij contante betaling te worden voldaan op de eerste les van de maand.

 

Periodiek overmaken kan  op rekening ten name van:

M van Ammers

Ibannummer: NL97ABNA0440830834

 

Tevens is er nu ook de mogelijkheid om met betaalpas of creditcard gebruik te maken van een pinapparaat.

 

De leerling krijgt dan leerling wekelijks een half uur privéles met uitzondering van de schoolvakanties.

Bij een lesfrequentie van eens in de twee weken is het tarief €35