Algemene informatie

 De pianolessen vinden op een vast afgesproken tijd plaats.

Incidenteel een les verzetten is mogelijk indien dat minimaal een week van tevoren wordt aangevraagd.

Kosten zijn €65 per maand, met uitzondering van juli en augustus.

Bij voorkeur het lesgeld contant voldoen op de eerste les van de maand.

Periodiek overmaken kan ook, ten name van:

M van Ammers

Ibannummer: NL97ABNA0440830834

Daarvoor krijgt de leerling wekelijks een half uur privéles met uitzondering van de schoolvakanties.

Bij een lesfrequentie van eens in de twee weken is het tarief €35